14%
 THACO FRONTIER TF230 - THÙNG THÙNG KÍN - 920KG THACO FRONTIER TF230 - THÙNG THÙNG KÍN - 920KG
10%
 THACO FRONTIER TF230 - THÙNG MUI BẠT - 920KG THACO FRONTIER TF230 - THÙNG MUI BẠT - 920KG
5%
 THACO FRONTIER TF230 - THÙNG LỬNG - 990KG THACO FRONTIER TF230 - THÙNG LỬNG - 990KG

THACO FRONTIER TF230 - THÙNG LỬNG - 990KG

237,000,000₫

249,000,000₫

10%
 THACO FRONTIER TF220 - MUI BẠT - 990KG THACO FRONTIER TF220 - MUI BẠT - 990KG

THACO FRONTIER TF220 - MUI BẠT - 990KG

210,000,000₫

233,000,000₫

4%
 THACO FRONTIER TF220 - THÙNG KÍN - 980KG THACO FRONTIER TF220 - THÙNG KÍN - 980KG

THACO FRONTIER TF220 - THÙNG KÍN - 980KG

210,000,000₫

219,000,000₫

2%
 XE TẢI KIA K200S 1.7 TẤN THÙNG LỬNG XE TẢI KIA K200S 1.7 TẤN THÙNG LỬNG

XE TẢI KIA K200S 1.7 TẤN THÙNG LỬNG

366,900,000₫

372,900,000₫